Представители на Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) – Регионален младежки център в гр. Брезник взеха участие в лидерската академия "Солидарни с малките населени места" на Институт "Перспективи" - http://www.institute-perspectives.com/ , проведена от 4 до 8 септември в гр. Свищов.


Никола Сергеев и Милен Миланов, заедно с други младежи от цялата страна, получиха компетенции и насоки относно разработването на проекти по програма Еразъм+.


Те представиха работата на ЦРУО, споделиха за проведените и предстоящи сертифицирани обучения, нагласите на младежите от Област Перник към неформалното образование и местния предприемачески дух.
Участниците затвърдиха също така своите лидерски умения и изградиха успешни техники за сътрудничество с местните власти, културни и образователни институции.

Представителите от Брезник се включиха в екип, който изработи цялостен проект за създаването на Център за дигитализация. Целта му ще е същият да подпомогне бизнеса и да му посредничи в намирането на качествени и талантливи кадри.

Младежките лидери на Институт Перспективи посетиха различни населени места в областите Велико Търново и Русе, където се запознаха с тяхната специфика, природни и културни забележителности, както и с реализираните проекти в изтичащия програмен период.


Всички участници в програмата получиха сертификати.

Снимки : Личен архив