На 09 септември, в регионален младежки център RAISE DEMO CENTRE в гр. Брезник бе организирана среща на екипа на центъра, заедно с регионалните координатори за общини Перник, Трън и Радомир. Срещата бе по покана на Станимира Хаджимитова – Директор, ЦРУО и Диана Георгиева – Координатор Обучения, ЦРУО.


По време на продължилата цял ден работна среща бе направен анализ на свършеното през двата месеца от откриването на центъра – трудностите, успехите, научените уроци.

Още веднъж бяха представени целите и обхвата на проекта, индикаторите, които трябва да бъдат постигнати. Проведена бе и активна дискусия, в която се начерта план с обучения, събития и инициативи до края на календарната 2020 г.
Снимки: Личен Архив