На 25 и 26 ноември в Брюксел се събраха представители на 18 държави, работещи по 26 проекта по Норвежки фонд за младежка заетост.  Сред присъстващите бяха бенефициенти от 15 страни, а също и от трите страни донор – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Основна цел на събитието бе да се презентират постиженията и да се обсъдят предизвикателствата пред мотивационната дейност при работата с NEETs, също и как да се търсят представители на тази група, какви са общите им характеристики и как да работим с младежите, които нито учат, нито се обучават, нито работят.

В обмяната на добри практики и опит са включи и г-жа Станимира Хаджимитова – директор на Център за развитие на устойчиви общности. Тя заедно с Мери Ан Рукавина от  GTF (Initiative for Sustainable Growth) представиха консорциума, работещ по проект RAISE Youth (Младежта в действие).

Заедно със своите партньори те разработиха стратегии за това как да се работи с чувствителни групи и да се изгражда компетентност у младежите във връзка с тяхната трудова заетост.