Инициативата е на Регионален младежки RAISE център – гр. Брезник и включва активни представители на местната общност от региона.

Те са обединени от това да възродят интереса към областта и да привлекат туристи от цяла България и чужбина, които да се запознаят с културата, историята и природните забележителности на този малко познат, но много шарен край.

По време на съвместна среща тази събота бе стартирана процедура по създаване на работна група, чиято дейност ще бъде пряко свързана с регистрацията на туристически кооператив в Област Перник.

Екипът ще се състои от председател, двама секретари и членове. Той ще подпомогне цялостния процес по изготвяне и внасяне на всички необходими документи за регистрация на кооператива в Търговския регистър. Работната група ще участва също така в разработването на съвместен маркетингов и бизнес план на сдружението, както и в създаването на неговия устав.

Предстои до края на месец октомври тази година туристическият кооператив да бъде учреден. Заедно с това ще се търсят възможности за кандидатстване по различни европейски и други финансиращи програми за безвъзмездна помощ.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

 

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.