Екипът на Регионалния младежки център-Брезник се срещна със зам.-кмета на град Перник – Стефан Кръстев.

На нея беше представен доклад за преминалите обучения през 2020 г., както и програмата за предстоящите дейности през тази. Зам.-кметът приветства дейностите по RAISE Youth, като заяви, че администрацията му ще си сътрудничи с РМЦ в посока ускорено развитие и утвърждаване на региона като място за създаване на успешен бизнес, както и за разработването на нови туристически продукти.


Кръстев посочи, че идеята за фермерски пазар на територията на общината звучи интересна и би я подкрепил. Според него, подобно начинание би било добре да бъде проведено през летните месеци на територията на Крепостта „Кракра“, в съчетание с фолклорно надиграване, представяне на местни занаяти и събор на народното творчество.

Друг вариант за позиционирането му е по време на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“, когато обикновено градът се изпълва с български и чуждестранни посетители. Кръстев сподели още, че се работи по изграждането и обособяването на „Сурвакарско село“, което да презентира характерните особености на региона във всякакъв аспект чрез съпреживяване и докосване с миналото и традициите.

Екипът на РМЦ представи пред зам.-кмета вижданията си в сферата на туризма, както и проекта си за туристически сайт. Кръстев сподели, че свършеното по проекта RAISE Youth напълно съвпада с визията, която кметския екип си е поставил в първия мандат на управление. Общината води целенасочена политика за широко презентиране на културноисторическото наследство.

По думите му, Перник има потенциал да се превърне в дестинация за еднодневни посещения, където туристите да научат интересни факти за хилядолетната му история, за периода на ускорена индустриализация, откъдето идва и прозвището му „градът на черното злато“.

Община Перник е сред четирите общини у нас, получили финансиране за изграждане на младежки център по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.