• Перник се съгласи да подкрепи фермерски пазар, организиран от RAISE Youth

    Екипът на Регионалния младежки център-Брезник се срещна със зам.-кмета на град Перник – Стефан Кръстев.

    На нея беше представен доклад за преминалите обучения през 2020 г., както и програмата за предстоящите дейности през тази. Зам.-кметът приветства дейностите по RAISE Youth, като заяви, че администрацията му ще си сътрудничи с РМЦ в посока ускорено развитие и утвърждаване на региона като място за създаване на успешен бизнес, както и за разработването на нови туристически продукти.