През изминалата седмица се проведе неформална работна среща между екипите на Регионален младежки RAISE център (РМЦ) - гр. Брезник и Международен младежки център - Перник/International Youth Center Pernik.

В хода на разговорите, двете организации представиха своята дейност, мисия и цели.

Десислава Александрова и Милен Миланов, от екипа на РМЦ, презентираха проект "Младежта в действие", както и възможностите, които той е предложил и все още предлага на младите хора от регион Перник. 

Те разказаха за преминалите обучения в различни професионални направления и за постигнатите резултати до този момент.

Екипът от Брезник акцентира и върху две от събитията си, които предстои да бъдат проведени съвсем скоро. Това са "Social Service Jam" (съвместен творчески семинар за намиране на нови решения на икономическите, социалните, културните и екологичните предизвикателства на селски райони) на 26 март и Първия по рода си в Община Брезник Културно-гастрономически тур "Красоти в сърцето на Граово" през април.

 

Екипът на Международния младежки център в Перник, също представи основната цел на своя проект и насоките си за работа.

 

Те се изразяват в изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки и дейности, насочени към социалното включване и личностно развитие на младите хора от 15 до 29 години на територията на община Перник, със специален фокус върху уязвимите групи. 

 

Центърът в областния град ще развива разнообразни образователни, културни и граждански инициативи, съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната и чужбина. Сред иновативните бъдещи дейности са създаване на "Училище по фолклор", изграждане на кафе-библиотека с етно кът, на зала за нетрадиционни изкуства като оригами, декупаж, карвинг и др.

 

В края на срещата двете организации обсъдиха възможността за съвместни инициативи в сферата на младежките дейности.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.