Екипът на Регионалния младежки център-Брезник (РМЦ) се срещна със зам.-кмета на община Ковачевци Иво Симеонов и  Ива Борисова, секретар на общината. Заради КОВИД мерките само двама от представителите на РМЦ участваха в срещата.


Те обсъдиха с представителите на властта реализираните дейности през изминалата година и планираните обучения през 2021 г., които се фокусират върху младежите между 18 и 29 г., които нито работят, нито учат. За съжаление от общината не се ангажираха с набиране на участници, тъй като не са много хората на тази възраст, останали да живеят в Ковачевци и околните села. Повечето са пенсионери.

Въпреки това те похвалиха проекта и изразиха желание да подкрепят останалите дейности по него. Сред тях е и изработването на уникални гоблени на ръка, които представят забележителности от Област Перник. Секретарят на Общината заяви, че те може да бъдат продавани в Етнографски център „Сурвакари“, който се посещава от туристи и гости.

Беше проявен интерес и към туристическия сайт travelsofiawest.eu, който е част от заложената програма на проекта RAISE Youth, разработван в момента.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.