Този уикенд Регионален младежки RAISE център и Център за развитие на устойчиви общности/ CSCD (ЦРУО), проведоха общо събитие, на което присъстваха едни от най-активните участници, преминали през трите кохорти на обучението по предприемачество, проведени през тази и изминалата година в рамките на проект RAISE Youth.

По време на срещата бяха представени и част от бизнес плановете на младежите от последната група. Пред жури, състоящо се от представители на ЦРУО, BFree и ЮЯ Консулт ЕООД, младежите презентираха идеите си в рамките на определено за целта време. След това те получиха обратна връзка и препоръки.

Сред идеите за стартиране на собствен бизнес имаше такива за отваряне на сладкарски цех за бутикови торти; онлайн младежки обучения за проблемите в тийнейджърска възраст; рекламна дигитална агенция; компания, предлагаща социални услуги за служители си, изразяващи се в намалявяне на стреса на работното място и други.

Участниците от трите кохорти споделиха, че обучението по предприемачество, в което са имали възможността да участват, е било полезно и вдъхновяващо. По думите им, то ги е срещнало с интересни млади хора на тяхната възраст и качествени ментори. За част от тях то е отворило и нови хоризонти за професионално развитие.

Най-вълнуваща се оказа финалната част, в която младежите получиха своите специални сертификати за участие в програмата. Изненадата за всички на финала бе вкусната ръчно изработена торта с логото на #RaiseYouth, с която почерпи нашата участничка Мария Икономова от Благоевград.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.