Регионалният младежки център – Брезник организира втора част от обучение по везба, която се проведе в ЦПЛР – Обединен детски комплекс гр. Перник.

В него се включиха 15 младежи от 18 до 29 години от регион Перник. Сред участниците бяха и представители на младежката организация на Български червен кръст – Перник.

Обучението, състоящо се от теоретична и практическа част, бе водено от Гергина Шльомска. По време на курса младите хора с интерес усвоиха основни тънкости в ръчната бродерия и везбеното изкуство.

По повод 100-годишнината на Български червен кръст, младежите участваха в изработването на ключодържатели, картички и магнити с логото на организацията.

Готовите изделия през двата дни от обучението ще бъдат дарени от Регионален младежки център - Брезник на Областния съвет на БЧК – Перник с цел продажба в благотворителни инициативи и кампании.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.