13 младежи от Област Перник взеха участие в еднодневно обучение на тема: „Земеделски кооперативи, как и защо да основем?“


То се проведе в Регионалния младежки център – Брезник като част от програмата на проекта RAISE Youth. То бе водено от експертите Божура Фиданска и Ивана Мурджева от Националното сдружение на малките семейни фермери и преработватели по проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ – YOUCooperATE, в който си партнират организации от пет страни – България, Румъния, Латвия, Унгария и Италия.

Курсът бе първата фаза от модулно обучение в три етапа, свързано със стартиране на собствен бизнес в сферата на земеделието и животновъдството.

По време на него се представиха теми, свързани със създаването и развитието на кооперативното движение в Европа и България; принципи и ценности на кооперативите; ползите от сдружаването и участието в земеделски кооперативи; видове земеделски кооперативи; SWOT-анализ на кооперативите; изготвяне на бизнес план и бъдеще на земеделските кооперативи.

Следващите модули на обучението идните месеци включват:

  • - онлайн обучения на тема „Изготвяне на бизнес план и реализиране на земеделски кооператив“;
  • - посещение на място на земеделски кооператив за запознаване с дейностите, начина на работа и добрите практики в управлението;

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.