Това стана ясно на предварителна работна среща, която се състоя тази събота в Регионален младежки RAISE център и на която беше обсъдено създаването  на евентуален  Туристически кооператив в област Перник, като една възможна юридическа форма.

В срещата се включиха представители на различни организации от общините Брезник, Радомир и Трън, както и хора, развиващи туристическа и земеделска дейност в региона. Експертите от Център за развитие на устойчиви общности – Станимира Хаджимитова и Божура Фиданска, представиха анализ на състоянието на сектор „Туризъм“ в регион Перник, както и обобщени резултати от анкетно проучване за нагласите на местното население по отношение на създаването на туристически кооператив.

Допитването бе проведено през февруари тази година от Милен Миланов и Десислава Александрова от РМЦ Брезник и в него участваха представители на различни сфери и браншови организации.

Акцент по време на срещата бяха проблемните аспекти и възможностите, които регионът предлага за развитие на различни видове алтернативен туризъм като например селски, поклоннически, спортен, приключенски, гастро и други.

Опитът на други европейски страни по линия на кооперирането и сдружаването също бе поставен като въпрос.

Така РМЦ Брезник и ЦРУО поставиха началото на серия от срещи, които ще продължат и през следващия месец. Тяхна основна цел е сформирането на работна група, която да се ангажира с регистрацията, дейността, набирането на членове и маркетирането на бъдеща туристически организация.

 

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.