Идеята е всеки от градовете да разполага с тази потребителска услуга, с която да повиши туристическия интерес на запад от София.

На обучението на 9-ти май се включиха представители на Регионален младежки RAISE Център (РМЦ), младежи от Перник и Радомир, както и млади предприемачи от региона. Алекс Милчов – активен участник в курсовете по предприемачестсво на РМЦ Брезник ще бъде диригент на процеса по създаването на чат бот на местно ниво.

Обучител и наставник на амбициозните младежи в това предизвикателство е Елица Стоилова, основател на стартъпа Umni и бивш генерален директор на хотел на Марианските острови в Тихия океан. Umni.BG е създадено през 2018г. и има за цел да направи използването на разговорен изкуствен интелектза обслужване на клиенти лесно и достъпно, за да се даде възможност на бизнеса да автоматизира комуникацията с клиентите самостоятелно чрез създаване на дигитални асистенти.

Umni е създател на Plovdiv City Concierge – първият AI градски чатбот в България, за туристите на Пловдив като Европейска столица на културата, а сега предстои да приложим нещо подобно и на запад от София. Чат ботът ще бъде част от вече разработеното мобилно приложение - https://travelsofiawest.eu/

За целта участниците в обучението бяха запознати с това какво представлява чат бота, какви функционалности може да има и как да ги създадем. Важен акцент бе и как да обучим чатбота да отговаря на специфични потребителски нужди и дори да ги надгражда.

Очаква се след около месец и района на област Перник да има чат бот, който да направлява туристите из дебрите на непознатите красоти на запад от София.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.