Идеята е всеки от градовете да разполага с тази потребителска услуга, с която да повиши туристическия интерес на запад от София.

На обучението на 9-ти май се включиха представители на Регионален младежки RAISE Център (РМЦ), младежи от Перник и Радомир, както и млади предприемачи от региона. Алекс Милчов – активен участник в курсовете по предприемачестсво на РМЦ Брезник ще бъде диригент на процеса по създаването на чат бот на местно ниво.

Обучител и наставник на амбициозните младежи в това предизвикателство е Елица Стоилова, основател на стартъпа Umni и бивш генерален директор на хотел на Марианските острови в Тихия океан. Umni.BG е създадено през 2018г. и има за цел да направи използването на разговорен изкуствен интелектза обслужване на клиенти лесно и достъпно, за да се даде възможност на бизнеса да автоматизира комуникацията с клиентите самостоятелно чрез създаване на дигитални асистенти.

Umni е създател на Plovdiv City Concierge – първият AI градски чатбот в България, за туристите на Пловдив като Европейска столица на културата, а сега предстои да приложим нещо подобно и на запад от София. Чат ботът ще бъде част от вече разработеното мобилно приложение - https://travelsofiawest.eu/

За целта участниците в обучението бяха запознати с това какво представлява чат бота, какви функционалности може да има и как да ги създадем. Важен акцент бе и как да обучим чатбота да отговаря на специфични потребителски нужди и дори да ги надгражда.

Очаква се след около месец и района на област Перник да има чат бот, който да направлява туристите из дебрите на непознатите красоти на запад от София.