Идеите бяха генерирани в рамките на курса по предприемачество с включено менторство, организиран от Регионален младежки RAISE център  (РМЦ) – гр. Брезник.

В обучението се включиха 10 младежи като четирима от тях презентираха своите бизнес планове онлайн. Очаква се останалите да направят това на място в младежкия център, където предстои да се организира среща на участниците от всички издания на обученията по предприемачество.

Кристияна, Александра, Стилиян и Давид презентираха не просто своите идеи, но и тяхна подробна визия за развитие, представиха и следващите 10 стъпки, които ще направят по изпълнение на своите проекти, а също и кои биха били евентуалните пречки за тях, както и евентуалните си конкуренти.

Компетентно жури в лицето на Станимира Хаджимитова, директор на Център за развитие на устойчиви общности, организацията създател на РМЦ Брезник, както и менторите от обучението Яна Трайкова и Александър Грозданов от Асоциация на българските лидери и предприемачи, дадоха насоки на младежите за това какви проучвания още да направят и къде да съсредоточат своите усилия, така че да получат максимални резултати.

Освен създаването на онлайн магазин за подаръци и подаръчни кутии, на фирма за декорации и фигури от гипс и цимент, както и на административен център за счетоводни, правни услуги, превод и легализация, зароди се идея и за развиване на алтернативен туризъм в региона, а именно чрез екстремни преживявания.

Екипът на Регионалния младежки RAISE център и екипът на целия проект RAISE Youth също ще работят по осъществяването на това ново туристическо направление.

Предстои да започне и следващо обучение по предприемачество, така че ако се интересувате от това да развиете свой собствен бизнес или сте се колебали до сега дали да се включите, може да го направите сега! Следете сайта и страницата ни във Фейсбук - https://www.facebook.com/RYCBreznik  за още информация!

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.