Остават само 2 седмици до предстоящите избори за местна власт и само няколко месеца до края на проекта RAISE Youth. В контекста на тези две значими събития за региона на Перник, попитахме младите хора от областта какво биха направили, ако можеха сега да станат част от екипите на местната власт в своите градове и села.

За младежите от Брезник приоритет са условията за спортуване и детските площадки. Те смятат още, че са нужни повече работни места и повече културни мероприятия в града. Сред основните нужди са още привличането на туристи, така че градът да „оживее“. Най-устойчивата стратегия на местната власт според най-младите граждани на Брезник е да се задържат хората в града и да се привличат нови. Това може да се случи само с добър екип, който да участва във всякакви конкурси и проекти и в привличането на инвеститори.

Изграждането на осветление и почистването на града и на коритата на реките също е акцент в отговорите на младежите, както и опазването на горите от изсичане.

На подобно мнение са и връстниците им от Радомир.

„Имахме лятно кино и имаше коментари как трябва да се ремонтира“, казват те.

Наред с това са нужни и паркинги в междублоковите пространства, както и детски площадки и развлечения за младежите. Изграждането на съоръжения за различни видове спорт или организирането на повече културни мероприятия несъмнено биха тласнали младите хора на Радомир обратно към дома.

Перник привлича далеч повече младежи от изброените 2 по-малки града, а какво ли би ги задържало там? Според младите граждани на Перник в града трябва да се развиват и крайните квартали като кв. Тева, кв. Даскалово, както и ромските квартали.

Друг приоритет за тях е чистотата в града, която на моменти им липсва. Техните идеи са да се облагородят парковете и както в чужбина, да може хората спокойно да седят върху някое одеяло на тревата и да се забавляват. Нужни са и повече зелени площи и места за спорт, които да върнат младежите към физическа активност и здравословен начин на живот.

Представителите на трите града се обединиха около това, че ако бяха кметове на съответното населено място, щяха да чуват и уважават мнението на местните младежи. Само така могат да се генерират иновативни идеи, да се задържи активната работна сила на тези места и да се осигури устойчивост и приемственост между поколенията.

Подобна е задачата и на проекта RAISE Youth, който през последните 4г. инвестира много в уменията и стремежите на младите хора от региона. Благодарение на него стотици преминаха през серия от безплатни обучения и менторство, а някои днес вече са горди собственици на бизнес компании в региона.  Нещо повече – дейностите надскочиха обичайните обучителни такива, като се създаде инфраструктура, която ще даде възможност за работа след приключването на проекта и така ще се осигури устойчивост на резултатите - чрез Туристическата кооперация и 2-те неправителствени организации, които са  официално регистрирани като юридически лица; чрез развитите туристически маршрути, туристическото мобилно приложение, работилницата за везба „Рейз Граово“, туристическия чатбот за Перник и оранжерията, която е в процес на строителство.

Истинската инвестиция обаче е в хората – работихме рамо до рамо с будни млади хора от региона, които ни вдъхнаха сили и кураж, че развитие може да има и извън столицата. Бенефициентите по проекта сега ще станат действащи изпълнители и двигател на бъдещи промени, в резултат на всичко разработено и оставащо в региона. Днес екипът на Регионален младежки RAISE център може да се гордее с компетентност и самостоятелност и може да бъде верен помощник и дори партньор на бъдещата местна власт в региона!

Такива са младите хора на Перник – искащи, можещи и знаещи, от нас зависи да им подадем ръка, защото АКО ТЕ БЯХА ПОЛИТИЦИ, всички щяхме да живеем по-устойчиво, по-зелено, по-смело и несъмнено по-усмихнато!

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.