Наградите бяха връчени на журналистите Калоян Константинов, Велина Барова и Десислава Ризова за интересното и изчерпателно отразяване на теми, свързани  с устойчивото развитие, малцинствата и мигрантите и правата на човека.

Журито в състав доц. Ралица Ковачева от Софийския университет, проф. Петранка Филева от Софийския университет и председател на Българска платформа за международно развитие (БПМР) и Петър Бучков, изпълнителен директор на БПМР единодушно реши да присъди първото място на автора на КлинКлин – Калоян Константинов за неговия материал „Как България съсипа ромите, а сетне ги обвини за разпада на държавата“, където той подробно е изследвал проблема за ромската интеграция, търсейки различни гледни точки и използвайки богат набор от източници на информация.

Второто място бе присъдено на Велина Барова от Блулинк за нейната статия за Evromegdan.bg – „Климатична справедливост за женски права“. В него авторката работи по темата за намаляването на увреждащите климата емисии, използвайки различен подход и съчетавайки проблема с този за правата на жените. Журито оцени високо именно умението за търсенето на общото в няколко проблема по темите за устойчиво развитие.

На почетното трето място се изкачи репортерът на БТВ – Десислава Ризова за нейния филм „Войната за свещената земя“, който разказва за съдбите на хората в Израел и Палестина при поредното пламване на конфликта през май тази година.

Отсъдена бе и поощрителна награда за разказвачката на истински истории Александра Цанкова за нейните материали в авторския й сайт TrueStory.BG и по-конкретно за нейния разказ за  Силсила Махбуб станала популярна след  актуалните събития в Афганистан. С това журито пожела да насърчи самоинициативата на младата авторка да поддържа една медия, ориентирана към младите хора със сърдечен тон и информация на достъпен език.

Освен официалното връчване на наградите, на информационното събитие на 29 септември проф. Мария Нейкова от Софийския университет представи и доклада на Minority Rights Group International “Малцинствата и коренното население 2021: Фокус върху Ковид-19”. Според нея тази година той очертава проблеми, които вече съществуват в публичното пространство, но допълнително се задълбочиха заради здравната криза. Тя подчерта, че терминът „системен расизъм“ трябва да се обясни и да се популяризира чрез медиите.

проф. Мария Нейкова от Софийския университет представи и доклада на Minority Rights Group International “Малцинствата и коренното население 2021: Фокус върху Ковид-19”

Според нея един от минусите на медиите у нас при отразяването на темата за здравеопазването е, че не се правят достатъчно сравнения с нивото на здравни грижи на други страни от ЕС. Докладът съдържа редица препоръки за справяне с неравенствата и дискриминацията по отношение на малцинствата и коренното население в световен мащаб, като проф. Нейкова подчерта, че изключително полезно би било след още една година да се направи анализ за това колко от тези препоръки са били изпълнени.

На събитието бе представен и докладът AidWatch Report на CONCORD Europe, който изследва количеството и качеството на официалната помощ за развитие от държавите членки на ЕС. Според Петър Бучков, изпълнителен директор на БПМР, въпреки намалелите средства в абсолютна стойност, последствията от пандемията и намаляването на брутния национален доход (БНД) повишават процента на официалната помощ за развитие спрямо БНД до 0.5% за целия Европейски съюз. „Що се отнася до България, страната ни повишава размера на двустранната си помощ до 8 млн. евро за 2020 г., като едва 3.7 млн. са за проекти в страните партньори от Западните Балкани, Черноморския регион и горещи точки като Сирия, Афганистан и Ирак, а останалите над 4 млн. евро са за издръжка на бежанците у нас“, каза Петър Бучков и допълни, че помощта по многостранна линия, предоставена от страната ни към бюджета на ЕС за външна дейност, агенции на ООН, Световната банка и други, достига 73 млн. евро за същия период.

Сред препоръките, които той изброи към българското правителство бяха: рестартиране процеса и работата по създаване на Закон за сътрудничеството за развитие и създаване на агенция за Българската помощ за развитие; увеличаване на дела на двустранната помощ; създаване на ефективна комуникационна кампания, която да представи пред обществото ползите от участието на България в международното сътрудничество за развитие; засилване на участието на български организации в предоставянето на помощта.

Така завърши поредното четвърто издание на конкурса „Журналистика за развитие“, организирано съвместно от Център за развитие на устойчиви общности и Българска Платформа за международно развитие. Конкурсът допринася за широкото медийно отразяване на теми, свързани с развитието, правата на човека, неравенството, бедността, миграцията и изключването на малцинствата от социалния, икономическия и политическия живот, включително от помощта за развитие.

Благодарение на инициативата български журналисти имаха възможността да пътуват до редица горещи точки по света заедно с техни колеги от други европейски държави. Така бе изградена и международна мрежа от специалисти, които трайно работят по темите за устойчивото развитие.