Все повече предизвикателства пред малцинствата и коренното население – това е изводът от представянето на новия годишен доклад на Minority Rights Group (MRGI) „Малцинства и коренно население 2019: Фокус върху справедливостта в областта на климата“ и след връчването на годишните награди „Журналистика за развитие 2019“.