On November 18 and 19, the Municipality4Roma Project Coordinator for Bulgaria, Diana Georgieva, participated in several project meetings in Campobasso, Italy.

The first meeting was attended by Rosaria Di Spenza - social worker and Campobasso municipality representative in the project, Sandro Turzo - project coordinator and Chara Spiropulu from IASIS (project partner from Greece).

The two representatives of Bulgaria and Greece presented the highlights of their work and then a discussion emerged on the similarities and differences between the three countries in dealing with Roma.

In the second workshop the team was joined by Massimo Converso (Opera Nomadi) and the researcher Humberto Betarani (Ares 2.0). The conversation focused on the next events planned within the project - training of representatives of the Roma community in Campobasso and organizing information days in Greece and Bulgaria. Organizational details regarding the preparation of reports and other administrative issues were also discussed.

Работната визита продължи с посещение на райони, където в социални жилища живеят представители на ромската общност, а за представителите на Балканските партньори чистотата по улиците и в домовете бе впечатляваща.

„И тук, както и в България и Гърция основните проблеми се  свеждат до ранното отпадане на децата от училище и липсата на работа.“, отбелязва Диана Георгиева. И допълва – „Определено опита на община Кампобассо има с какво да бъде ценен най-вече по въпросите на настаняването и в мирното съжителстване с местната общност“ във връзка с интересните фасади на блоковете, където живеят италианци и роми, изрисувани от Антонело Пичинино в рамките на фестивала Draw the Line.

Денят продължи с участие в обучение на 50 общински служители и социални работници ангажирани основно с интеграцията на представителите на ромската общност. Диана Георгиева се срещна с наематели в инкубатора и проведе разговор за организацията и оползотвореното на споделените ресурси.

По време на тренинга двете представилки на България и Гърция представиха накратко състоянието на ромските общности в родните им държави, където стана дума за ранните бракове, за отговор на общността относно социалния аспект на съвместното съжителстване.