• Чувствителни ли са представителите на бизнеса по въпроса за домашното насилие в България?

    Стартираха корпоративните обучения по проект WEGO2 на територията на гр. Русе. Тяхна основна цел е повишаване  осведомеността по темата за домашното насилие сред бизнеса, предизвиквайки ангажираност към проблема.
    В повечето от обученията участие взеха предимно жени. Една от компаниите отказа участие с мотива, че това е „семеен проблем“. Обучението в друга компания се отложи за по-късен период поради регистрирани случаи на Ковид19.

Page 2 of 2

Contacts

Center for Sustainable Communities Development

1000 Sofia, 37B, Parchevich str.

tel.: 3592 986-47-10

m:office@cscd-bg.org