RAISE YOUTH CENTRE BREZNIK HOSTED ITS FIRST YOUTH EVENT LAST WEEK

RAISE YOUTH CENTRE BREZNIK HOSTED ITS FIRST YOUTH EVENT LAST WEEK

Video: Проектът WEGO2! за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор

Video: Проектът WEGO2! за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор

ВТОРИ конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ - 2019

Център за развитие на устойчиви общности

и

Българска платформа за международно развитие

обявяват конкурс

„Журналистика за развитие – 2019

за журналисти с принос в отразяването на философията, принципите и инструментите на Европейската политика за развитие и участието на България в нея

Read more ...

С удоволствие съобщаваме, че е отворен за кандидатстване вторият онлайн курс на английски език по проект “Reporting Effectively on Development, Minorities and Migration” (CSO-LA/2017/388-349)

Read more ...

Contacts

Center for Sustainable Communities Development

1000 Sofia, 37B, Parchevich str.

tel.: 3592 986-47-10

m:office@cscd-bg.org