Център за развитие на устойчиви общности е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. под името фондация "Джендър проект в България" от жени активистки и професионалистки в различни области:
Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и за осъзнаване на женските права като неразделна част от правата на човека.
Екипът разработва програми за борба с домашното насилие и за окуражаване на жените за по-активно участие в икономическия и обществено-политическия живот на страната.

Фондацията е част от:

 • Национална мрежа на ЖАР (Женски Алианс за Развитие),
 • Регионалната женска мрежа КАРАТ Коалиция, обединяваща неправителствени организации от 13 страни от Централна и Източна Европа,
 • Gender Task Force към Пакта за стабилност


Дейности:

 • Застъпнически кампании
 • Обучителни програми
 • Разпространяване на информация
 • Изследвания
 • Изграждане и работа в мрежа


От 1995 г. до 2003 г. центърът е работил по над 30 проекта в следните области:

Насилието срещу жените

 • Документиране на домашното насилие и насилието над жените в България, проведен съвместно с американската \ организация "Minnesota Advocates for Human Rights";
 • Проект "Джендър обучение в училище" за 40 училища в София и страната, подкрепен финансово от "Отворено общество" - София, "MAMA CASH" - Холандия, OSI - Будапеща и UNIFEM TRUST FUND;
 • Едногодишен проект "Кампания за предотвратяване насилието над жени", финансиран от UNIFEM TRUST FUND, включващ първото за страната представително количествено изследване на домашното насилие, два обучителни семинара за 60 журналисти от страната, 40 радиопредавания в рубриката "Равнопоставеност на половете" по Програма "Хоризонт" на Националното радио, 4 документални 30-минутни филма за Националната телевизия
 • Документален 60-минутен филм за домашното насилие сред етническите групи в България "Несподелено мълчание"
 • Множество кампании в рамките на ежегодните 16 Международни срещу насилието над жени, в т.ч. колоездачна обиколка на София и Концерт пред Народния театър през 2002г. в подкрепа на законодателство срещу домашното насилие

 

Жените и икономиката

 • Разработени са Ръководства за подпомагане на безработни жени "Как да стартирам малък бизнес" и за жени-предприемачки "Как да експортирам"
 • По проекти финансирани от Global Fund for Women в страната са проведени множество обучения на база на горепосочените Ръководства
 • Фондацията беше партньор на АСА и ЖАР в проект финансиран от Световната банка - София " Джендър аспекти на бедността и неравенството в семейството и на пазара на труда"
 • Програма за преразпределяне на фондове "Бедност и безработица при жените", финансирана от Global Fund for Women. По тази програма са подкрепени 5 женски НПО от страната, които разработиха и реализираха проекти по темата.

 

Жените в управлението и вземането на решения

От 2000г. фондация "Джендър проект в България" е изпълнител за страната на проектите "Жените могат", финансирани по линия на Gender Task Force към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Тяхната осоновна цел е обучение в политически умения и оказване подкрепа на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот, чрез създаване на мрежи за съвместна дейност. Последователно се проведоха обучения на активни жени от политически партии и НПО в 37 града на страната; на женските групи в петте парламентарно представени политически партии в т.ч. и на младежките им секции; на жените - кметици; на активните и образовани ромски жени. През 2003г. се проведоха обучения за прилагане политиката на равнопоставеност на половете на местно ниво, като се ангажира женският политически и обществен елит в 7 града в разрешаването на конкретен проблем на местните жени. По този начин се полагат основите на женско лоби в съответния град и се подготвят условия за бъдеща местна структура на Национален механизъм по равнопоставеността на половете. Произведен е и 40- секунден телевизионен клип за ролята на жените в политиката, който се излъчва 4 месеца по телевизия "Европа" и с който ще се положи началото на Национална кампания за равни възможности на жените и мъжете България 2003.

Институционални механизми за напредъка на жените

Фондацията взе участие в Работната група за изработване на Проектозакон за равните възможности на жените и мъжете към Министерството на труда и социалната политика /2000 -2001г./
Проведени бяха редица застъпнически дейности в подкрепа на горепосочения проектозакон. В различните Комисии на Парламента бяха представени становища и по предлагания Проектозакон за защита от дискриминацията.
Фондацията участва активно и в работата на Консултативната Комисия за равни възможности на мъжете и жените към Министерството на труда и социалната политика.

Жените и медиите

Успешно беше реализиран проект "Джендър образование и медии" в партньорство с Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Климент Охридски", 2003 г., подпомогнат финансово от Програма МАТРА на посолството на Кралство Холандия в България.

Екипът на фондацията е взел участие в редица международни срещи и семинари, сред които:

 • Участие във Форума на НПО на на Четвъртата конференция на ООН по проблемите на жените, Пекин 1995 г.
 • Участие в работата на Женската комисия към ООН за подготовка на заключителните документи за Специалната сесия на Общото събрание на ООН по повод Прегледа "Пекин + 5", Ню Йорк, 3-16 март 2000 г.

Нагоре