Диана Георгиева от ЦРУО София се срещна с екипа на Русенска Търговско Индустриална Компания, където представи проект WEGO2, постигнатите до този момент резултати, активните към настоящия момент дейности и бъдещите планове на партньорите. В рамките на корпоративното обучение след това, експертът се спря на различните видове насилие, на последиците то тях както за самите жертви, така за бизнеса и обществото.

Разговорът продължи към инструментите и работата, която се извършва по проекта. Г-жа Деана Димова, Директор на Център Динамика представи услугите на центъра в помощ и подкрепа на жените, претърпели домашно насилие и техните деца. Разговорът продължи в посока как РТИК би могла да помогне. На този първи етап бяха коментирани две възможности – предлагане на безплатен достъп за клиентка на центъра до обучителната платформа на камарата и уточняване на необходимостта на центъра от материали и консумативи и уточняване начина, по който може да се помогне за осигуряването им. Всички участници се обединиха около идеята за създаване на добро партньорство и предприемане на следващите стъпки. По време на срещата бе коментирана и възможността предложението за провеждане на корпоративни обучения да стигне и до членовете на РТИК.

В последния ден на месец юни бе проведена и среща с представители на УМБАЛ КАНЕВ – гр. Русе. Лечебното заведение има над 1000 души персонал, който в по-голямата си част се състои от жени, а темата за домашното насилие и икономическото овластяване на жените, преживели насилие, срещна положително отношение сред присъстващите. Предстои адаптиране на корпоративното обучение, съобразно изискванията на болницата и организиране на обучения за персонала. Представителят на Център Динамика – Петя Георгиева, запозна присъстващите с услугите на центъра в помощ и подкрепа на жените, преживели насилие, възможностите от партньорството с организациите от Алианс за защита от насилие, основано на пола, безплатната телефонна линия и т.н.

И с двете организации ще продължат разговорите и при последващата разработка на териториалния протокол за взаимодействие, който ще обхване  регион Русе.