В началото на юни със съдействието на асоциирания ни партньор - асоциация "Център Динамика"-Русе стартира работата по проект WEGO!2.

Деана Димова - управляваща русенската организация, със съдействието на експерта от ЦРУО, проведоха 3-дневно обучение, насочено към социални работници относно работата с жени жертви на насилие от страна на интимния партньор.

Участниците се запознаха с постигнатите резултати в първата фаза на проекта, проведе се дискусия относно различните видове насилие, поведението на жените, които са преживели тази травма, начините за излизане от насилствена връзка, икономическото овластяване, ангажиментите на институциите и т.н. Представен бе още Наръчникът, изработен по проект WEGO!. Диана Георгиева от ЦРУО представи предстоящите инициативи по проект WEGO2. 

Работата на регионално ниво продължи със срещи с представители на общинските структури, Дирекция "Социално подпомагане", представители на специалност "Социални дейности" към Русенския университет, НПО сектора и представители на средния бизнес. По време на тези срещи участниците се запознаха с предстоящите инициативи и бе изследван техния интерес към подпомагане на работата на местно ниво.