На 12.04 експертите на Център за развитие на устойчиви общности се срещнаха с ръководството и социалните работници от фондация „Пулс“ гр. Перник, които са един от асоциираните партньори на проекта WE GО!.

По време на дискусията бяха представени целите на проекта, както и основните дейности, които се планират на местно ниво. Бе проведен и кратък разговор върху постигнатия ефект от участието на фондация „ПУЛС“ в предшестващия проект.

 

В рамките на проекта, водещият партньор предложи следното графично представяне на проекта, което останалите партньори адаптираха на собствените си езици.