На 6 октомври в сградата на КНСБ се проведе второто обучение за служители по проблема сексуален тормоз на работното място. Темата беше развита от Виолета Иванова, зам. директор на Институт за социални и синдикални изследвания – КНСБ и Станимира Хаджимитова, Директор на ЦРУО, в контекста на психо социалните проблеми, до които води този вид насилие.

Участници в семинара бяха 24 работещи в здравеопазването, поканени от Маг. Фарм. Слава Златанова, Зам. Председател на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ. Приветствие поднесе г-н Пламен Нанков, Вицепрезидент на КНСБ.

Лекторите подчертаха важността на превенцията на този вид насилие, която може да се осигури чрез разработване на вътрешни правила и/или политики от страна на работодателите, информационни кампании и обучения. Важна е ролята и на синдикатите за включване на съответни текстове в Колективните трудови договори, както и ратификацията на Конвенция 190 на МОТ срещу насилието и тормоза на работното място.