Миналата седмица Център за развитие на устойчиви общности проведе серия от онлайн срещи с 23ма представители на бизнеса, НПО сектора, синдикати, Комисия за защита от дискриминация и държавни агенции.

Сред основните резултати от тези събития са предстоящото организиране на национална конференция, посветена на сексуалния тормоз на работното място. Тя предстои да се случи до средата на 2022 г. като на нея ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни.

Освен това участниците в тези срещи се съгласиха да подкрепят Подписка, инициирана от Съюза на транспортните синдикати в България за ратифицирането на Конвенция 190 на Международната организация на труда. Чрез нея се формулира и прогласява  едно ново трудово право - правото на всеки човек на работно място без насилие и тормоз, включително насилие и тормоз основани на пол.

По време на срещите бяха споделени и добри практики от страна на бизнеса. Една от тях е на Кауфланд България, които предлагат нов допълнителен Етичен кодекс в компанията, свързан с тормоза на работното място. Предстои и обсъждане този документ да се имплементира в голямото международно семейство на компанията.

Проблемът за тормоза на работното място е акцент и при работата на Федерацията на независимите синдикати от земеделието. Заместник председателят на организацията ще организира срещи на живо между експерти от Център за развитие на устойчиви общности и жени, работещи в сектор земеделие в България и чужбина.

Повече за проект TEAMWORK може да научите на https://www.teamworkproject.eu/