В края на 2018 год. Център за развитие на устойчиви общности започна работа по проект „Активни действия за иновативно и устойчиво младежко предприемачество – RAISE YOUTH”

Прочети още...

RAISE Youth

Младежта в действие - за иновативно и устойчиво предприемачество в селските райони (Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth)

Финансиране: The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Продължителност: 40 месеца (1.9.2018 – 31.12.2021)

Прочети още...

Подкатегории