Екипът на Регионалния младежки център – Брезник (РМЦ) посети гр. Трън, където бе уговорена среща с кметицата Цветислава Цветкова. Уви, КОВИД мерките предотвратиха тази среща, но в телефонен разговор бе разяснено, че общината е запозната с проекта RAISE Youth, имащ за цел да подпомогне младежката заетост, бизнеса, културата и туризма в Област Перник.

По време на посещението в града екипът на РМЦ се натъкна на малка сергия с домашни сладка, която се намира в близост до Ждрелото с интригуващото име Сладкотека. Неин съдържател е Виолета Тренкова, която родом е от Трън.

Тя разказа, че производственият процес на сладка започнал преди около 10 години на шега, а днес продукцията ѝ се радва на небивал интерес от страна на клиенти от близо и далеч.

Различните стоки се продават на място (буквално на пътя), както и през Фейсбук страницата – Сладкотека „Ждрелото“. Същите обаче не са етикетирани, което прави невъзможно пласирането им на по-големи пазари. Г-жа Тренкова изслуша с интерес идеята на екипа за онлайн магазин и след разменени контакти бе обещано да се обсъди последващо партньорство под една или друга форма.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.