На 14 май в Регионален младежки RAISE център момичетата от работилницата представиха своята дейност пред Лалка Илиева и Мария Чочева.

Бижутата, календарите, ключодържателите, магнитите и картичките с елементи на автентична българска шевица впечатлиха много двете столичанки. Самите те също се занимават с подобни занаяти. Лалка прави уникални бродирани изделия с красиви елементи от най-различни региони на България, а пък Мария рисува и прави авторски картички със собствен почерк, подходящи за всякакви празнични поводи.

Женската група имаше достатъчно време да обсъди различни подходи и техники на работа като и за гостите, и за местните обмяната на опит бе изключително ценна. Момичетата си размениха още ценни съвети относно материалите, с които работят и от къде могат да си ги набавят.

Най-любопитната част от срещата бе зараждането на идеята Младежкият център в Брезник да бъде домакин на съвместна инициатива под формата на пленер. Тя ще бъде свързана с везба, плетене, рисуване и още интересни изкуства и занаяти на открито за сръчни и не чак толкова сръчни младежи, които имат интерес.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.