Екипът на Регионалния младежки център-Брезник се срещна с областния управител на Перник – инж. Емил Костадинов. Те поискаха съдействие за популяризиране на идеите и събитията по проекта RAISE Youth.

Центърът провежда инициативи за всички младежи в област Перник на възраст от 18 до 29 години, които нито работят, нито учат. В момента се търсят кандидати за разработване на бизнес планове и набиране на средства за финансирането им чрез международни платформи.

"Сигурен съм, че дейността на Младежкия център все повече ще се популяризира и аз ще окажа пълна подкрепа с отговорните институции за провеждането на фермерски пазари, които искат да реализират младите хора", сподели инж. Костадинов.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.