На събитието бяха представени  не само забележителните резултати, постигнати в рамките на  проекта, но участниците дискутираха и създаването на нов модел за включване на мигрантите,  както и  изключителната роля на медиите в този процес.

По време на сутрешната сесия партньорите анализираха силните страни, предизвикателствата и заплахите, с които бе необходимо да се справят. Сред силните страни бяха посочени високата мотивация и богатият опит на всички партньори, както и подкрепата не само помежду им, но и от страна на  водещия партньор.  Посочените предизвикателства бяха свързани с недостатъчното време за изпълнение на дейностите, различната култура и организация на учебната година в държавите, където проектът се изпълнява.

Разбира се, не липсваха и заплахи предвид антимиграционните и дискриминационни настроения в някои от страните, както и  нагласите на някои на патриотични или други политически движения  против гражданските организации , но въпреки това се очертаха редица възможности най-вече за използването на Наръчника, създаден в рамките на проекта и след приключване на инициативата и обмяната на добри практики.

В следобедната финална конференция  оживената дискусия  бе основно за  начинът на говорене и неговото влияение върху разбирането за миграция и отношението към възможността за включването на граждани на трети страни в обществения живот, можем ли да бъде променено и как. Участниците в НЕМО разказаха за опита си в  работата с младежи и тийнейджъри. Дейностите, проведени на територията на България бяха представени от Бойко Ценков от Съвет на жените бежанки в България и Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности. Лука Барани от генералната дирекция по миграция и вътрешни работи и редица журналисти и активисти представиха своята гледна точка чрез обширни анализи.

Сред най-интересните изказвания се очертаха тези на Mortaza Behboudi – журналист от афганистански произход, който разказа за своя изключително емоционален документален филм за бежанския лагер „Мория“ на остров Лесбос, Гърция. Mariangela De Blasi от Arci Solidarieta също представи своя опит при работа за правата на мигрантите и жени и деца от ромски произход и за опита, който има от мисии в Ливан, Йордания и Турски Кюрдистан. Един от най-активните участници не само на конференцията, но и в целия проект бе представителят на Sudwind Австрия – Teclaire Ngo Tam.

Финалната конференция, както и и целият проект приключват с взаимно удовлетворение и обещания за бъдещи партньорства.