Ромите имат нужда от насърчаване, но не и да бъдат разделяни от обществата, където живеят.

До това и още много заключения стигнаха представителите на партньорите от България, Гърция и Италия в рамките на заключителната конференция по проект Municipality4Roma.

Ромските общности и в трите държави са с различни характеристики, но общото между тях е трудното реализиране на пазара на труда и склонността към ранно отпадане от образователната система. От съществено значение са и думите, чрез които се обръщаме към тях и начинът, по който се опитваме да ги включваме в обществения живот.

На места за тези хора е обидно да бъдат наричани „цигани“, но има и такива общностни групи, за които думата „роми“ е неприятна.

Диана Георгиева, координатор на проекта в България, представи резултатите от проведените информационни дни и създадените рекламни материали у нас. ЦРУО работи с общините Иваново, Сливо поле и Монтана като и на трите места се запознахме с успешните политики и практики по отношение на ромите. Открои се тенденцията представителите на това малцинство да не бъдат третирани като отделна маргинализирана част от обществото, а като обикновени граждани със сходни задължения и привилегии с останалите.

Проектът бе началото на успешно партньорство на Центъра за развитие на устойчиви общности не само с трите български общини, но и с международните ни партньори, които дадоха ценни и интересни съвети по отношение на работата с ромите на терен.