На 18 и 19 ноември координаторът на проект Municipality4Roma за България – Диана Георгиева, се включи в няколко работни срещи по проекта в община Кампобасо, Италия.

В първата среща участие взеха Росария Ди Спенса – социален работник и представител на община Кампобасо в проекта, Сандро Турцо – координатор на проекта и Чара Спиропулу от IASIS (партньор в проекта от Гърция).

Представителите на България и Гърция представиха акцентите в своята работа, а след това се оформи дискусия относно приликите и разликите в трите страни по отношение работата с роми.

Във втората работна среща към екипа се присъединиха Масимо Конверсо (Opera Nomadi) и изследователя Умберто Бетарани (Ares 2.0). Разговора бе съсредоточен върху следващите събития планирани в рамките на проекта  - обучение на представители на ромската общност в Кампобассо и организиране на информационни дни в Гърция и България. Дискутирани бяха и организационни детайли относно подготовката на отчети и други административни въпроси.

Работната визита продължи с посещение на райони, където в социални жилища живеят представители на ромската общност, а за представителите на Балканските партньори чистотата по улиците и в домовете бе впечатляваща.

„И тук, както и в България и Гърция основните проблеми се  свеждат до ранното отпадане на децата от училище и липсата на работа.“, отбелязва Диана Георгиева. И допълва – „Определено опита на община Кампобассо има с какво да бъде ценен най-вече по въпросите на настаняването и в мирното съжителстване с местната общност“ във връзка с интересните фасади на блоковете, където живеят италианци и роми, изрисувани от Антонело Пичинино в рамките на фестивала Draw the Line.

Денят продължи с участие в обучение на 50 общински служители и социални работници ангажирани основно с интеграцията на представителите на ромската общност. Диана Георгиева се срещна с наематели в инкубатора и проведе разговор за организацията и оползотвореното на споделените ресурси.

По време на тренинга двете представилки на България и Гърция представиха накратко състоянието на ромските общности в родните им държави, където стана дума за ранните бракове, за отговор на общността относно социалния аспект на съвместното съжителстване.