„Ние сме нация, болна за любов. И при възрастните и при децата е така“

Това сподели един от детските психолози - участници в проведените през изминалата седмица фокус групи по проект „Децата на първо място“ в гр. Русе

По проблема с децата, свидетели на домашно насилие, нашето отношение е подобно на това, което имаме към този с домашното насилие – по-скоро  неглижиране, неотчитане на важността за последиците, които то има върху развитието на децата, категорични са специалисти. Те смятат още, че липсва достатъчно добра координация между отделните институции. Изключително важна се оказва ролята на превенцията най-вече в етапите на ранно детско развитие – детска градина и предучилищна възраст, липсва също достатъчен интерес от страна на медиите, оправдан от липсата на разказани реални истории.

 

Всичко това стана ясно по време на поредица от фокус групи, организирани от Център за развитие на устойчиви общности, съвместно с Център Динамика на територията на гр. Русе по проект „„ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО: за по-ефективни местни услуги, ориентирани към правата на децата - свидетели на насилие (Children First) “- https://children-first.eu/).

 

Във фокус групите участие взеха представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги, адвокати, детски психолози, медии, общински служители, педагози, преподаватели в Русенски Университет. Модераторите – Диана Георгиева – представител на ЦРУО и Деана Димова – директор на Център динамика насочиха разговора към чувствителността темата за децата, свидетели на домашно насилие, сред обществето и нужните познания от страна на специалистите. Акцент бе поставен върху ефективността на сътрудничеството между отделните институции, както и върху дефицитите на съществуващите към момента системи по превенция и работа с такива случаи.

 

Най-емоционална бе срещата с майки, преживели домашно насилие, на което са станали свидетели и техните деца. Всяка от тях изрази готовност и решителност да се включи, защото оценява необходимостта да се говори по темата в семейството и с децата със стремеж към запазване на авторитета на всеки от родителите.

 

Според специалистите всеки случай има своите индивидуални особености – в някои от историите майките са имали подкрепата на своите деца през цялото време, други са били обвинявани от своите синове за случващото се в семейството. Жените, жертви на домашно насилие, се обединиха около тезата, че за справянето с последиците от преживяното свидетелство на насилието, са имали нужда от специализираната помощ на кризисния център. „Няма защото да се правят компромиси и да се търпи насилието само  „в името на децата“, категорични са майките.

 

По време на разговорите с представители на катедра „Обществено здраве и социални дейности“ бе обсъдена възможността от излизане извън дискусионния формат и преминаване към разработка на обучителен модул, който да влезе в програмата на бъдещите специалисти здравни грижи и социални работници.

 

Дискусиите поставиха началото на група за взаимопомощ, която присъстващите пожелаха да се създаде към Център Динамика и да се организират периодични срещи.