Двете български организации „Джендър образование, изследвания и технологии“ /ДОИТ/ и Център за развитие на устойчиви общности успешно реализират в страната обученията на учители и кариерни консултанти по проект „Кариерна ракета“ (Career Rocket).

След големите затруднения в организирането през пролетта на обученията за директори на училища – вместо 150 директори се отзоваха 65, предизвикани от манипулативната, организирана от крайно десни религиозни организации и партии истерия по повод ратификацията на т.н. Истанбулска конвенция, и МОН и РУО-та разбраха, че никой не иска да сменя пола на децата, че няма трети пол, а само мъж и жена и дадоха зелена улица на проекта, спечелил първо място в съответния конкурс на ЕК!
Експертите по проекта разработиха изключително интересни и иновативни инструменти за борба със стереотипите по пол в кариерното ориентиране на момичетата и момчетата, които водят впоследствие до ниско платена реализация на пазара на труда.

Обучение на учители в Пловдив - 25.07.2018
Обучение на учители в Пловдив - 25.07.2018


Вече минаха успешно и при голям интерес обученията във Велико Търново и София на 71 кариерни консултанти от страната и на 145 учители в Силистра, Враца, Бургас, Пловдив и Дупница. Предстои последното 2-дневно обучение на 45 учители. Други 300 учители бяха допълнително обучени от своите колеги, в рамките на един ден.