На 16 и 17 декември в Милано се проведе първата среща на екипа, работещ по проект BRIGHT Подкрепа на трудовите права на мобилни работнички от ЕС. На нея представителите на четирите страни (България, Румъния, Италия и Франция) обсъдиха темите за жените, изложени на риск от експлоатация, социално и гражданско изключване, както и липса на осведоменост относно техните права като граждани на ЕС.

Бяха координирани също така стратегията на проекта, плана за действие и следващите стъпки, които всеки от партньорите предстои да предприеме. Обсъдени бяха също всички технически и финансови правила, които трябва да се спазват.

Информация за дейностите по проекта, следете на нашия сайт.

 

 

 Тази публикация бе финансирана от програма „Права равенство и гражданство“ (2014-2020) на ЕС