Уважаеми колеги,

Във връзка с организирането на обучение на кариерни консултанти и педагогически съветници в училища по проект Career Rocket : Уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение“ – JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706  е необходимо организирането на обучения на 60 представителя на целевата група от страната. Обученията трябва да бъдат организирани на 2 места : Велико Търново и София.

Моля, да ни подготвите офертно предложение, което да включва :

  • Идентифициране и осигуряване на участници в двете обучения
  • Договаряне и наемане на зали, оборудвани с мултимедия, екран, лаптоп и флипчарт с консумативи
  • Договаряне и заплащане на 2 кафе паузи за участниците
  • Договаряне и заплащане на 1 обяд за участниците
  • Договаряне и заплащане на 1 нощувка на участниците, които са от други населени места.
  • Материали за обучаемите – папка, химикал и комплект презентации

Обученията трябва да се организират и проведат до края на м. юли 2018.

При възникване на въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

С уважение

Диана Георгиева

02 9864710