На 22 май експертите от Център за развитие на устойчиви общности представиха пред близо 30 жени възможностите за безплатно обучение по бизнес и предприемачество по проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество” и последващите възможности за развитие на собствен бизнес.

Проектът предвижда обучение в 8 модула като всеки е по 40 часа, но основното, което ще даде на участниците са консултации и менторство от хора с утвърден бизнес в конкретните сфери. Те ще ги запознаят с възможностите, които пазарът предлага, а също и с евентуалните рискове и как те могат да бъдат избегнати и не само. В края на проекта всяка от жените ще има възможност да представи своя бизнес план пред потенциални инвеститори.

Дамите се оказаха доста находчиви и повечето от тях засипаха с въпроси презентаторите Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева. Сред присъстващите бяха още Диана Димитрова от сдружение „Образование за всички“ и Славянка Стойков от “СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачи в България”, която е основен партньор по проекта. Те даваха допълнителни наставления на бъдещите участнички в проекта и ги насърчаваха за започването на собствен бизнес.